8 Mart 2009 Pazar

4.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 78 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 2.SINIF ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARI

4.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 78 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 2.SINIF ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARI

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç nüfuslu olduğunu gösterir?
A)Sanayi ürünleri üretiminin fazla olması
B)Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması+
C)Tarımla uğraşan nüfusun azalması
D)Nitelikli işçi sayısının fazla olması
E)Ortalama yaşam süresinin uzun olması

2.Aşağıdaki yaş piramitlerinden hangisi doğum oranının hızla düştüğü bir ülkeye ait olabilir?
(Grafiklerde dikey eksen yaşı göstermektedir.)
DOĞRU CEVAP D)

3.Bir ülkeye ait nüfus piramidinden aşağıdaki bilgilerin hangisi çıkarılamaz?
A)Yaş grupları B)Cinsiyet yapısı C)Doğurganlık oranı
D)Şehir ve kır nüfusu+ E)Ülkenin gelişmişlik durumu

4.Aşağıdakilerden hangisi doğum oranını etkileyen etmenlerden biri değildir?
A)Ailenin eğitim durumu
B)Savaşlar
C)Ailenin ekonomik durumu
D)Evlenme yaşı
E)Nüfusun cinsiyet yapısı+

5.Bir ülkede nüfus dağılışı ile yıllık yağış dağılışı arasında benzerlik olması bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?
A)Tarımda verim yüksektir.
B)İklimi insan yaşamına elverişlidir.
C)Yaşam büyük ölçüde doğal koşullara bağlıdır.+
D)Nüfus yoğunluğu fazladır.
E)Hayvancılık gelişmiştir.

6.Nüfus artış hızı dünyanın her yerinde aynı değildir. Aşağıda verilen alanların hangisinde nüfus artış hızı diğerlerine oranla düşüktür?

A)Latin Amerika B)Güney Asya C)Kuzey Amerika E)Okyanusya D)Batı Avrupa+

7.Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılışında etkili olan doğal etmenlerden biri değildir?

A)Yer şekilleri B)Madenler+ C)Toprak verimliliği
D)Bitki örtüsü E)İklim

8.Aşağıdakilerden hangisi, insanlık tarihi boyunca nüfus artışında sıçramaya neden olan olaylardan biridir?
A)Doğal afetler
B)Turizmin gelişmesi
C)Tarıma geçiş+
D)Göç hareketleri
E)Su kalitesinin yükselmesiCOĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder