8 Mart 2009 Pazar

6.BÖLÜM ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 107 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 2.SINIF

6.BÖLÜM ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 107 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 2.SINIF

KLASİK SORULAR
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Biyoteknolojinin ilerde hangi gereksinimi karşılayacağı beklenmektedir?

Son yıllarda, biyoteknoloji ile gen aktarımı yapılarak hastalıklara daha dayanıklı ürünler elde edilmektedir. Biyoteknolojinin temel amaçları arasında yeni çeşit geliştirmek ve mevcutlarda genetik çeşitlilik oluşturmak da sayılabilir.
Günümüzde kaybolmakta olan türlerin korunmasında, çoğaltılması zor olan türlerin üretiminde, çeşitli doku kültürü yöntemleri uygulanmaktadır.

2.Selçuklular zamanında kervansarayların yaygınlaşması hangi ekonomik faaliyetin ön planda olduğunu gösterir?

TİCARİ FAALİYETLERİN ÖN PLANDA OLDUĞUNU VE GELİŞTĞİNİ GÖSTERİR.

3.Sanayi Devrimi tarımı nasıl etkilemiştir?

Buharlı traktör, toprağın daha kolay, daha hızlı ve daha iyi işlenmesini sağlamıştır. Böylece tarım alanları genişlemiş, üretim artmıştır.Buharlı traktör tarımda kullanılması arazilerin daha kısa sürede kaliteli şekilde işlenmesine tarım ürünlerinin de kısa sürede ürün kaybına uğramadan hasat edilmesine imkân vermiştir. Bu daha fazla araziden yararlanmayı, daha fazla ürün veriminin gerçekleşmesine, hasatta ürün kaybının azalması yönünden katkı yapmıştır. Kırdan kente göçe neden olmuştur.
KISACA TARIMSAL ÜRETİMİN VE EKİLEN TARIM ALANLARININ ARTMASINA VE TARIMDA İNSAN VE HAYVAN GÜCÜNE DUYULAN İHTİYACIN AZALMASINA NEDEN OLMUŞTUR.

4.Bilgisayar insanların ekonomik faaliyetlerini nasıl etkilemiştır.

EKONOMİK FAALİYETLERİN GELİŞMESİNİ SAĞLAMIŞTIR. ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINI, TANITIMINI VE ULUSLAR ARASI TİCARETİN GELİŞMESİNİ SAĞLAMIŞTIR.

5.Paleolitik ile Neolitik dönemini birbirinden ayıran ekonomik faaliyet hangisidir?

TARIMA GEÇİŞTİR.

COĞRAFYA 10 LİSE 2.SINIF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORULARI 6.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
1.Pamuk üreten çiftçi, BİRİNCİL faaliyet grubunda yer alır.
2.Kumaştan elbise üreten işçi, İKİNCİL faaliyet grubunda yer alır.
3.Üretilen elbiseyi satan esnaf,ÜÇÜNCÜL faaliyet grubunda yer alır.

DOĞRU - YANLIŞ SORULARI
Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını yanlarındaki kutucukları işaretleyerek (x) belirtiniz. D Y
1.İstihdam yapısı her ülkede aynıdır.Y
2.Ülkelerin istihdam yapılarında yıllar itibariyle değişim olmamıştır.Y
3.Gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe daha fazla kişi çalışmaktadır.Y
4.Az gelişmiş ülkelerin tarımsal faaliyetlerinde daha fazla kişi çalışmaktadır.D
5.İstihdam yapısı ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi veirir. D

ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARI
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Neolitik çağda insanların geçim tarzlarında nasıl bir değişme olmuştur?
A)Sanayi dönemine geçilmiştir.
B)Devletler arası sıkı ticari ilişkiler başlamıştır.
C)Tarım başlamıştır.+
D)Avcılık ve toplayıcılık başlamıştır.
E)Maden işleme başlamıştır.

2.Hititler Döneminde var olan yolların Roma Döneminde geliştirilmesi ve yeni yollar yapılması neyi ifade eder?
A)Savaşların olduğunu
B)Hayvancılığın gelişmediğini
C)Tarımda ilerleme kaydedildiğini
D)Ticari ilişkilerin geliştiğini+
E)Siyasi ilişkilerin iyi olduğunuCOĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder