8 Mart 2009 Pazar

7.Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soruları Klasik Sorular Sayfa 136 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

7.Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soruları Klasik Sorular Sayfa 136 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Türkiye’de toprak tiplerinin dağılışında hangi faktörlerin etkisi daha belirgindir?

İklim şartları, Bitki örtüsü, Yeryüzü şekilleri, Akarsular, İnsan etkisi

2.Alüvyal toprakların tarım açısından önemini belirtiniz.

Alüviyal topraklar çeşitli bölgelerden toplanmış mineral madde bakımından zengin taşınmış topraklardır. Bu nedenle tarım ürünleri için verimliliği çok yüksek topraklardır. Alüviyal topraklar deniz kıyısında oluştuğu için deniz kıyılarının tarıma uygun iklim şartları tarımın daha çok gelişmesini sağlamaktadır.

3.Çernezyomlar verimli olmalarına rağmen bu topraklarda fazla tarım yapılamaz. Neden?

Çernezyom toprakları soğuk ve nemli karasal iklim sahalarında gür çayır bitki örtüsü altında oluşmaktadır. Bu özelliklerin bulunduğu sahalar çok yüksek tarım sezonunun kısa ve yaz sıcaklıklarının yetersiz olduğu yerlerdir. Bu nedenle toprak tarım üretimi için çok verimli olsa da toprağın bulunduğu arazinin iklim şartları tarım faaliyetlerini kısıtlamaktadır.

4.Sanayide kullanılan topraktan neler üretilmektedir?

Seramik, porselen, çanak, çömlek, tuğla, kiremit

5.Ülkemizde bitkilerin çeşitlenmesinde etkili olan faktörleri açıklayınız.

İklim çeşitliliği, yer şekilleri çeşitliği, toprak çeşitliliği ve ülkemizin coğrafi konumu ülkemizdeki bitki örtüsü çeşitliliğinin nedenleridir.

6.Bitki örtüsü üzerinde etkili olan iklim elemanlarını yazınız.

Nemlilik ve yağış ile sıcaklık bitki örtüsü üzerinde etkili olan iklim elemanlarıdır.

7.Kuzey Anadolu Dağlarının kuzeye bakan yamaçlarıyla güneye bakan yamaçları arasındaki bitki örtüsü farklılıklarını yazınız. Bu farklılıklara yol açan faktörleri açıklayınız.

Kuzey Anadolu Dağlarının Kuzey yamaçları; denize dönük olduğu için daha nemli ve yağışlı, ılıman sıcaklıklara sahiptir. Bu şartlara bağlı olarak Türkiye’nin en zengin ormanlarına sahiptir. Dağların güneye bakan yamaçları deniz etkisine kapalı olduğu için yağışlar azalmış sıcaklıklar düşmüştür. Bu şartlara bağlı olarak ta bitki örtüsü zayıflamış seyrek ve zayıf ağaçlar daha aşağılarda ot toplulukları yer almıştır.

8.Karadeniz kıyıları hariç, ülkemizin diğer yerlerinde genellikle tahrip edilen ormanların kendini yenilemesi zordur. Neden?

Karadeniz kıyıları dışındaki yerlerde ormanların kendilerini yenilemesine yetecek kadar yağış miktarının fazla olmamasıdır. Ayrıca diğer yerlerde yazların kurak geçmesi de ormanların kendilerini yenilemesini engellemektedir.

9.Karadeniz kıyılarında deniz seviyesinde başlayan orman, güney kıyılarımızda daha üst seviyelerde başlamaktadır. Bu durumun nedeni açıklayınız.

Orman alt sınırı Akdeniz’den Karadenize doğru azalır. Akdeniz kıyılarında 700-800 metreden başlayan ormanlar, Ege kıyılarında 500 metre, Marmara kıyılarında 300 metre, Karadeniz kıyılarında ise deniz kıyısından itibaren başlar.

Sebebi: Enleme bağlı olarak sıcaklıklar, yaz süresi ve kuraklık şiddeti kuzeye gidildikçe azalır. Böylece nemlilik ve yağış şartları orman alt sınırının kıyı bölgelerimizde farklı yükseltilerden başlamasına neden olmaktadır.

COĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

1 yorum:

  1. çoqq yardımcı oldunuz çoq tşk. yha

    YanıtlaSil