8 Mart 2009 Pazar

7.Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soruları Doğru - Yanlış Soruları Sayfa 136 - 137 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

7.Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soruları Doğru - Yanlış Soruları Sayfa 136 - 137 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını yanlarındaki kutucukları işaretleyerek (x) belirtiniz.

1.Alüvyal topraklarda genellikle tarım yapılmaktadır.D

2.Kahverengi orman toprakları ülkemizin her tarafında yaygındır.Y

3.Konya Ovası bütünüyle alüvyal topraklarla kaplıdır.Y

4.Litosol topraklar, iç bölgelerdeki dağların yamaçlarında yaygındır.D

5.Delta ovalarında genellikle alüvyal topraklar bulunur.D

6.Karadeniz kıyılarında makiler geniş yer kaplamaktadır.Y

7.Türkiye, bitki türleri bakımından zengin bir ülkedir.D

8.Ülkemizin iç kesimlerinde bozkırların geniş yer kaplaması, sadece iklimle ilgilidir.Y

9.Türkiye’de bitki örtüsünün çeşitlenmesinde yer şekillerinin önemli etkisi vardır.D

10.Türkiye’de doğudan batıya gidildikçe akarsuların hidroelektrik potansiyeli artar.Y

11.Türkiye’de fay kuşakları ile sıcak su kaynakları arasında paralellik vardır.D

12.Türkiye’nin bütün baraj göllerinde kültür balıkçılığı yapılır.Y

13.Tuz Gölü havzası sıcak su kaynakları bakımından zengindir.Y

14.Türkiye akarsuları denge profiline ulaşmıştır.Y

COĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder