9 Mart 2009 Pazartesi

8.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 129 10. SORU TABLO DOLDURMA SORUSU 12.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 4.SINIF

8.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 129 10. SORU TABLO DOLDURMA SORUSU 12.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 4.SINIF

10. Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki kalkınma projeleri verilmiştir Projelerle ilgili istenen bilgileri boşluklara doldurunuz.

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri:
GAP

Proje Kapsamındaki İller:
Adıyaman, Batman, Şanlı Urfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak

Mevcut Ekonomik Faaliyetler:
Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Enerji Üretimi

Bölgenin Sahip Olduğu Doğal Kaynak Potansiyeli:
Tarım Alanları, Fırat ve Dicle Akarsuları

Projeden Beklentiler:
Kişi başına düşen millî gelir ile istihdamı artırmak.
Bölgenin gelişmiş bölgelerle olan sosyal ve ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak.
Bölge dışına yapılan göçleri azaltmak.
Bölge içinde sermaye birikimini sağlamak..
Kalkınmayı hızlandıracak aktiviteleri yaygınlaştırmak.
Çevreyi korumak, iyileştirmek ve kalkınmanın sürdürebilirliğini sağlamak.
Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi hâline getirmek.
Tarımsal gelişme ve hayvancılığın gelişmesini sağlamak.

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri:
Yeşilırmak Havza Projesi

Proje Kapsamındaki İller:
Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Yozgat

Mevcut Ekonomik Faaliyetler:
Tarım, Hayvancılık

Bölgenin Sahip Olduğu Doğal Kaynak Potansiyeli:
Tarım Alanları, Kızılırmak ve Yeşilırmak Akarsuları

Projeden Beklentiler:
Ulaşım, iletişim ve enerji altyapısının güçlendirilmesi.
Planlı kentsel gelişmenin sağlanması.
Kırsal kesime yönelik sağlık ve sosyal hizmetlerin artırılması.
Tarım ve sanayinin entegrasyonu sağlanması.
Bölgede turizm çeşitlendirilerek geliştirilmesi.
Bağcılık, meyvecilik, arıcılık ve organik tarımın geliştirilmesi.
Hayvan soyları ıslah edilerek hayvancılığın geliştirilmesi.
İnşaat ve ulaştırma hizmetlerinin geliştirilmesi.

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri:
Zonguldak -Bartın Projesi

Proje Kapsamındaki İller:
Zonguldak, Bartın ve Karabük

Mevcut Ekonomik Faaliyetler:
Sanayi, Madencilik, Hayvancılık,

Bölgenin Sahip Olduğu Doğal Kaynak Potansiyeli:
Tarım Alanları, Filyos ve Bartın Çayları ile bol su kaynakları, Gür Ormanlar, Taş Kömürü ve Boksit Madenleri, Deniz

Projeden Beklentiler:
Taş kömürü işletmelerinin verimli hale getirilmesi.
KARDEMİR’in modernize edilmesi.
Filyos’ta liman yapılarak ham maddelerin ucuza taşınması.
Atıkların değerlendirilmesi ile ilgili yeni yatırımlar yapılması.
Ulaştırma alt yapısının iyileştirilmesi.
Ereğli ve diğer limanlar ile Karadeniz’e açılma imkânı sağlanması.
Tarım ve hayvancılıkta üretim ve verimin arttırılması.
Organize sanayi bölgeleri kurulması.

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri:
Doğu Anadolu Projesi

Proje Kapsamındaki İller:
Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Malatya

Mevcut Ekonomik Faaliyetler:
Hayvancılık, Tarım

Bölgenin Sahip Olduğu Doğal Kaynak Potansiyeli:
Tarım Alanları ve Meralar

Projeden Beklentiler:
Projenin amacı bölgenin sosyal,kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasını sağlamaktır.
DAP bünyesinde yer alan illerde ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır ve için tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.
Bölgede hayvancılığı geliştirmek ve bu amaçla meraların ıslahı, hayvan ırklarının ıslahı ve iç ticarette hayvancığın öneminin artırılması projenin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri:
Doğu Karadeniz Projesi

Proje Kapsamındaki İller:
Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon

Mevcut Ekonomik Faaliyetler:
Tarım, Hayvancılık

Bölgenin Sahip Olduğu Doğal Kaynak Potansiyeli:
Tarım Alanları, Deniz, Gür Ormanlar, Bol su taşıyan akarsular ve diğer su kaynakları, yaylaları

Projeden Beklentiler:
Ekonomik yapıyı güçlendirmek, gelir düzeyini yükseltmek ve bölge içi gelir dağılımını iyileştirmek,
Bölge içi farklılıkları en aza indirerek bölgenin sosyal gelişmesini sağlamak,
Bölgenin doğal kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak,
Ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendirmek,
Kıyı kesiminde ürün çeşitliliğini artırmak,
İç kesimlerde sulamaya bağlı olarak ürün çeşitliliğini arttırmak,
Mevcut işletmeleri desteklemek ve yeni ürün
üreten işletmeler kurmak,
Turizm faaliyetlerini geliştirmektir.

COĞRAFYA 12 DERS KİTABI ETKİNLİKLERİ
COĞRAFYA 12 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 12.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 12.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 12.SINIF ÖDEVİ
LİSE 4 COĞRAFYA
COĞRAFYA LİSE 4.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 4.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder