8 Mart 2009 Pazar

8.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI KLASİK SORULARIN CEVAPLARI Sayfa 158 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

8.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI KLASİK SORULARIN CEVAPLARI Sayfa 158 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Yaşadığınız yer ile, il veya ilçe merkezi olan şehirlerin söz konusu olan bu özelliği kazanmasında etkili olan faktörler nelerdir?

Yaşadığınız yer ile, il veya ilçe merkezi olan şehirlerin söz konusu olan bu özelliği kazanmasında etkili olan faktörler:
a) Coğrafi konumu
b) Nüfus miktarı
c) Ekonomik faaliyetler
d) Kamu hizmetlerinin gerekliliği

Bir yerleşmenin özelliğini bulunduğu ortamın ekonomik potansiyeli belirler. Ekonomik potansiyel ise; tarım alanlarının genişliliği, toprakların verimliliği, su kaynaklarının miktarı, sıcaklık ve yağış şartları ile ulaşım imkânları belirler.

2. Gaziantep’in ülkemizin güneydoğusundaki diğer şehirlere oranla daha fazla gelişmesinin sebepleri nelerdir?

Gaziantep’in ülkemizin güneydoğusundaki diğer şehirlere oranla daha fazla gelişmesinin sebepleri:

a) Önemli yolların kavşak noktasında bulunması
b) Bölgenin en uygun iklim şartlarına sahip olması (Akdeniz iklim şartları)
c) Yer şekillerinin engebesiz olması
d) Sanayi yatırımlarının çok olmasına bağlı iş imkanlarının çokluğu

3. Vadi tabanlarında toplu yerleşmeler kurulmasının sebepleri nelerdir?

Vadi tabanlarında toplu yerleşmeler kurulmasının sebepleri:
Vadi tabanlarında arazinin düz ve tarım alanlarının geniş olmasıdır.
Ayrıca su kaynaklarının da vadi tabanında bulunmasıdır.

4. Ülkemizin denize kıyısı olmasaydı nüfus dağılışında nasıl bir değişiklik olabilirdi? Neden?

Ülkemizin denize kıyısı olmasaydı nüfus dağılışında farklılıklar görülürdü.
Kıyı kesimlerde denizelliğe bağlı olarak yoğunlaşan nüfus bu imkanı bulamayacağı için iç kesimlerdeki vadi ve ova tabanlarında, iklimin elverişli olabileceği alanlarda, ekonomik faaliyetlerin geliştiği ve su kaynaklarının olduğu alanlara doğru yayılış gösterecekti.

5. Ülkemizdeki fay hatlarının depremsellik açısından tehlikeli olduğunun bilinmesine rağmen nüfusun buralarda yoğunluk kazanmasının nedeni nedir?

Ülkemizdeki fay hatlarının depremsellik açısından tehlikeli olduğunun bilinmesine rağmen nüfusun buralarda yoğunluk kazanmasının nedeni:

Fay hatlarının geçtiği alanlarda;

Çöküntü ovaları ve vadilerin bulunması,
Verimli tarım topraklarının geniş yer kaplaması,
Çevresine göre iklim şartlarının ve ulaşım imkânlarının daha iyi olması,
Ekonomik faaliyetlerin buralarda gelişmesidir.

6. Geçici yerleşmelerin meydana gelmesinin temel nedenini söyleyiniz.

Geçici yerleşmelerin meydana gelmesinin temel nedeni:
Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerini daha kolay ve verimli halde yapma isteği.

Yılın belli dönemlerinde köy dışındaki yerlere gidilerek tarım ve hayvancılık işleri daha iyi yapılır.

Bunların dışında serinlemek ve turizm faaliyetleridir.

7. Size göre nüfusun ve yerleşmelerin dengeli dağılmamasında en fazla etkili olan faktörlerden birini söyleyiniz. Nedenini açıklayınız.

Nüfusun dengeli dağılması etkileyen en önemli faktör EKONOMİK FAALİYETLERİN YURDUMUZA DENGELİ OLARAK DAĞILMAMASIDIR.
EKONOMİK FAALİYETLERİN GELİŞMEDİĞİ YERLER DIŞARIYA GÖÇ VERİR VE NÜFUSU AZALIR.
EKONOMİK FAALİYETLERİN GELİŞTİĞİ YERLER DIŞARIDAN GÖÇ ALIR VE NÜFUSU ARTAR.

COĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

1 yorum: