9 Mart 2009 Pazartesi

9.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 143-144 ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR TEST SORULARI LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI LİSE 4.SINIF


9.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 143-144 ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR TEST SORULARI LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI LİSE 4.SINIF
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1.Aşağıdaki tarihi şehirlerden hangisi deniz kıyısında kurulmamıştır?
A)Efes B) Milet C) Truva D) Amisos E) Sard+
2.Aşağıdaki olaylardan hangisi Türkiye’nin orta doğudaki jeopolitik önemini daha az etkilemiştir?
A)Süveyş Kanalının açılması
B)ümit Bumu’nun bulunması
C)Orta Doğu’da petrolün bulunması
D)Panama Kanalı’nın açılması+
E)GAP projesinin yapılması
3.Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik önemini artırmaktadır?
A)Doğal gaz B) Taş kömürü C) Mermer D) Magnezyum E) Su+
4.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla açıklanamaz?
A)üç tarafının denizlerle çevrili olması
B)Transit taşımacılığın gelişmiş olması
C)Doğuya doğru yükselti ve engebenin artması
D)Yaz mevsimindeki sıcaklık ortalamalarının yüksek olması+
E)Deprem tehlikesinin fazla olması
5.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir unsur değildir?
A)Boğazların bulunması
B)üç tarafın denizlerle çevrili olması
C)Dağların uzanış yönü+
D)Farklı kültür bölgelerine komşu olması
E)Zengin petrol kaynaklan bölgelerine komşu olması
6.Balkanlar’da en fazla Türk azınlığın yaşadığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yunanistan+ B) Bulgaristan C) Arnavutluk D) Bosna-Hersek E) Makedonya
7.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin görevi konumunun sonuçlarındandır?
A)Doğusu ile batısı arasında 76 dk yerel saat farkının olması
B)Ortalama yükseltisinin fazla olması+
C)Uluslararası 2.saat diliminde yer alması
D)Kuzey Yarımküre’de orta kuşakta yer alması
E)Güney sektörlü rüzgârların sıcaklığı yükseltilmesi
8.İstanbul ve Çanakkale boğazlarının işlek bir deniz yolu olmasında aşağıdakilerden hangisinin
etkisi diğerlerine göre daha azdır?
A)Büyük denizleri birbirine bağlaması
B)Sıcak denizleri soğuk denizlere bağlaması+
C)Nüfus yoğunluğu fazla olan yerlere yakın olması
D)Çevresi ile kara ve deniz yolu bağlantısının bulunması
E)Endüstri bakımından gelişmiş ülkelere yakın olması
9.Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı, İstanbul ve Çanakkale
boğazları ile Karadeniz’in Akdeniz’e bağlandığı önemli kara ve deniz yolları üzerindedir.
Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanır?
A) Matematik konumuyla B) Yer şekilleriyle C) Görevi konumuyla+
D) Orta kuşakta bulunmasıyla E) Genç oluşumlu olmasıyla
10.Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu alanın askerî, siyasi, kültürel, ekonomik bakımdan önemi jeopolitik konumunu ifade eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran etkenler arasında gösterilebilir?
A)Hazar ve Orta Doğu petrol bölgelerine yakın olması+
B)Ortalama yükseltisinin fazla olması
C)İklim çeşitliliğinin fazla olması
D)Farklı denizlere kıyısı olması
E)Orta kuşakta yer alması
11.Türkiye’nin en önemli projesi olan GAP’tan dolayı ortaya çıkan su yetersizliği nedeniyle aşağıdaki ülkelerden hangileriyle ülkemiz arasında zaman zaman sorun yaşanmaktadır?
A) İran-Irak B) Suriye-Irak+ C) Suriye-İran D) Suriye-Ermenistan E) Ermenistan-Irak
12.Aşağıdakilerden hangisi bir Balkan ülkesi değildir?
A) Yunanistan B) Türkiye C) Bosna-Hersek D) Bulgaristan E) Avusturya+
13.Kafkas ülkeleri, Karadeniz ile Hazar denizi arasındaki Kafkas dağlarının uzandığı bölgede yer alır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangileri Kafkas ülkelerini oluşturur?
I.Azerbaycan II. Moldova III. Ermenistan IV. Kazakistan V. Gürcistan
A) I-II-IV B) II-V C) III-V+ D) III-IV E) III-IV-V
COĞRAFYA 12 DERS KİTABI ETKİNLİKLERİ
COĞRAFYA 12 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 12.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 12.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 12.SINIF ÖDEVİ
LİSE 4 COĞRAFYA
COĞRAFYA LİSE 4.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 4.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder