8 Mart 2009 Pazar

9.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 181 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

9.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 181 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. 1927-2000 yılları arasında Türkiye’de şehir nüfusu köy nüfusuna göre daha çok artış göstermiştir. Şehir nüfusundaki artış hızının çok olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilidir?
A)Çocuk ölümlerinin az olması
B)Evli nüfusun artması
C)Ortalama ömrün uzaması
D)Göçle gelen nüfusun artması+
E)Sağlık şartlarının iyileşmesi

2.Türkiye’de 1950′den sonra nüfus artış hızının yükselmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A)Bebek ölümlerinin azalması
B)Sağlık şartlarının iyileşmesi
C)Gıda üretimindeki artış
D)Hayat standardının yükselmesi
E)Köyden kente göçün artması+

3.Türkiye’de yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim+ B) Bitki örtüsü C) Toprak D) Deprem E) Doğal afetler

4.Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek veya düşük olmasında etkili değildir?

A)Yüz ölçümü+
B)Sanayileşme
C)Kadınların çalışması
D)Sosyo-kültürel yapı
E)Ekonomik hayat seviyesi

COĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder