8 Mart 2009 Pazar

Ders Dışı Etkinlik Sayfa 129 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

Ders Dışı Etkinlik Sayfa 129 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

Harita 19 ve kitabın sonunda bulunan “Türkiye fiziki haritası”nı inceleyerek ve çeşitli kaynaklardan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

*Bazı akarsularımızın akış hızının fazla olmasının nedenini belirtiniz.

Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olmasına bağlı olarak;
Akarsularımızın yatak eğiminin fazla olması,
Akarsularımızın dar ve derin vadiler içinde akması akarsularımızın akış hızının fazla olmasına neden olmuştur.

*Hangi bölgedeki akarsularımızın hidroelektrik enerji potansiyeli daha fazladır?

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki akarsularımızın hidroelektrik potansiyeli yüksektir.Nedeni: Akış hızları ve taşıdıkları su miktarı fazladır.

*Akarsu ağı ile yer şekilleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Akarsu Ağı: Akarsuların kolları ile birlikte oluşturdukları şekle akarsu ağı denir.Yer şekilleri akarsu ağının oluşumu ve şekillenmesinde doğrudan etkilidir.Yer şekilleri akarsuların akış yönlerine direk etki yapar.Su toplama havzalarını belirler.

*Burdur Gölü’nün suları acı iken Beyşehir Gölü’nün suları tatlıdır. Neden?

Burdur gölünün gideğeni yoktur, yani sularını dışarıya boşaltamaz, Beyşehir gölünün gideğeni vardır, sularını dışarıya boşaltabilir.

*Tuz Gölü’nde farklı mevsimlerde meydana gelen seviye değişikliklerinin nedenleri nelerdir?

Tuz gölünü besleyen Çarşamba çayının yazın kuruması ve (Akarsuyu besleyen kaynakların bitmesi.) Şiddetli buharlaşmayla su kaybının artması.

*Türkiye akarsularında taşımacılık yapılamamasının nedenini belirtiniz.

Akarsularımız denge profiline ulaşmadığı için üzerinde taşımacılık yapılamaz. Açıklamak gerekirse; akarsularımızın yatak eğimleri fazla, aktıkları vadiler dar ve akarsu vadilerinde şelale ve çağlayanlar gibi eğim kırıklıkları vardır.

*Antalya’da kıyı turizmi gelişmişken Rize’de kıyı turizmi gelişmemiştir. Neden?

Antalya güneşli gün sayısı fazla ve ortalama sıcaklık değerleri yüksektir. Rize’de her mevsim yağışlı Karadeniz iklimi görülür, yazın yağış vardır ve bulutlu gün sayısı fazladır.

*Akdeniz’de tuzluluk oranı % 3,9 iken Karadeniz’de % 1,8′dir. Neden?

Akdeniz’de sıcaklık fazla olduğu için buharlaşma fazla ve buna bağlı olarak da tuzluluk fazladır.
Karadeniz’de sıcaklık daha az olduğu için buharlaşma az ve buna bağlı olarak da tuzluluk daha azdır.

*Bazı göllerimizden sulama amaçlı yararlanılmasının nedenleri nelerdir?

Bazı göllerimizin sularının tuzlu, acı veya sodalı olması göl sularından sulamada yararlanılmasını engeller.

*Van Gölü ile Tuz Gölü’nü kullanım alanları açısından karşılaştırınız.

Tuz Gölünde Tuz üretimi yapılır.
Van gölünden soda üretiminde, ulaşımda ve turizm faaliyetlerinde yararlanılır. Van Gölüne dökülen akarsuların ağız kısımlarında balık tutuabilir.

*Ülkemizde yer altı su kaynakları daha çok hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

Sulama, İçme, Kullanma, Şifa Bulma, Turizm, Soda ve Maden suyu elde etme, Isıtma ve Enerji elde etme amacıyla kullanılır.

COĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder