8 Mart 2009 Pazar

ETKİNLİK SAYFA 44 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 2.SINIF

ETKİNLİK SAYFA 44 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 2.SINIF

Aşağıdaki toprak tipleri ve oluşum özelliklerinden yararlanarak tabloyu doldurunuz.

Toprağın Özelliği

Toprak Tipi

Akarsuların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan topraklar

Alüvyal topraklar

Rüzgârların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan topraklar

LÖSLER

Bünyesinde en fazla tuz bulunduran topraklar

HALOMORFİK TOPRAKLAR

Sel sularının taşıyıp dağ eteklerinde biriktirdiği topraklar

KOLÜVYAL TOPRAKLAR

Erozyona uğrayan yamaçlarda oluşan taşlı topraklar

LİTOSOLLER

Kum boyutundaki volkanik malzeme ve akarsuların biriktirdiği kumlu depolar üzerinde oluşan topraklar

REGOSOLLER

Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki havzaların tabanlarında oluşan tuzlu topraklar

HALOMORFİK TOPRAKLAR

Drenajın iyi olmadığı alanlarda oluşan topraklar

HİDROMORFİK TOPRAKLAR

Yumuşak kireç taşları ve killi depolar üzerinde oluşan topraklar

RENDZİNALAR

Humus bakımından fakir olan nemli bölge toprakları

LATERİT

Bünyesinde demir oksit oranı fazla olan kırmızı topraklar

TERA ROSSA (KIRMIZI TOPRAKLAR

Kışın donup yazın ayrışarak bataklık hâlini alan topraklar

TUNDRA TOPRAKLARI

Karasal iklim bölgesinde, çayır bitki örtüsü altında oluşan verimli topraklar

ÇERNOZYOM (KARA TOPRAKLAR)

İğne yapraklı orman sahalarında görülen topraklar

PODZOLLER


COĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder