8 Mart 2009 Pazar

ETKİNLİK SAYFA 70 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 2.SINIF

ETKİNLİK SAYFA 70 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 2.SINIF

Bilgi Notu

Dünya genelinde kadın başına düşen bebek sayısı giderek azalmaktadır. Dünyada kadın başına düşen doğurganlık oranı 1995-2000 yılları arasında 2,8′dir. Doğurganlık oranı gelişmiş ülkelerde 1970′te 2,6 iken 1995-2000 yılları arasında 1,59′a düşmüştür.
Gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarında önemli bir düşüş görülmektedir. Örneğin, Meksika’da doğum oranı, 1970′te 6,7 iken 1995-2000 yılları arasında 2,5′e düşmüştür.

*Yukarıdaki bilgilere göre doğurganlık oranlarındaki bu düşüşün nedenlerini söyleyiniz.

DOĞUM ORANLARININ DÜŞMESİNİN NEDENLERİ;
SANAYİLEŞME,
KENTLEŞME,
EĞİTİM DÜZEYİNİN YÜKSELMESİ,
REFAH DÜZEYİNİN YÜKSELMESİ,
KADININ ÇALIŞMA HAYATINDAKİ YERİNİ ALMASI,
DOĞUM KONTROLÜ VE AİLE PLANLAMASI ÇALIŞMALARI,
EVLİLİKLERİN DAHA GEÇ YAŞLARDA YAPILMASI.

*Nüfusun değişiminde etkin olan faktörler nelerdir?

DOĞUM VE ÖLÜMLER DİR.(DÜNYA İÇİN)

DOĞUMLAR, ÖLÜMLER, GÖÇLER ,ÜLKE SINIRLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERDİR. (ÜLKELER İÇİN)

*Hayat standartlarının yükselmesi ülkelerin doğum ve ölüm oranlarını nasıl etkiler? Açıklaynız.

HAYAT STANDARTLARI YÜKSELDİKÇE DOĞUM VE ÖLÜM ORANLARI AZALIR.

COĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder