8 Mart 2009 Pazar

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GEÇİM TARZLARI LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 2.SINIF

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GEÇİM TARZLARI LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 2.SINIF

PALEOLİTİK ÇAĞ ( KABA TAŞ ÇAĞI )

İlk insanların barınakları, mağaralarla doğal etkilerden az da olsa korunmuş olan kaya sığınaklarıdır.Bu insanlar geçimlerini avcılık yaparak sağlarlardı.Küçük gruplar halinde ve göçebe olarak yaşarlardı.

MEZOLİTİK ÇAĞ ( YONTMA TAŞ ÇAĞI )

Bu çağda insanlar, göç etmeden yaşamak için doğal şartları uygun yerler buldular. Bu yerler; doğal yiyeceklerin ve av hayvanlarının bulunduğu, verimli, sulak alanlardı. Bu dönemin sonlarına doğru tarımla ilgili denemeler yapıldı. Tarıma geçiş aşamasına gelindi. Köpek evcilleştirildi.

NEOLİTİK ÇAĞ ( YENİ - CİLALI TAŞ ÇAĞI )

Neolitik Çağda tarım yapılmış ve hayvanlar evcilleştirmiştir. Böylece insanın yaşam biçimindeki en köklü değişim gerçekleşmiştir. Ekilen tohumların yetişmesini ve üreyen hayvanların büyümesini beklemek bir yere yerleşmeyi zorunlu hâle getirmiştir. Böylece göçebelik sona ermiştir. Kerpiç evler yapılmış, köyler kurulmuş ve nüfus artmıştır. İnsanların kap kacak gibi ihtiyaçları, seramikle uğraşan birtakım zanaatkârların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ticaret ilk defa, tarım ve hayvancılık yapanlarla zanaatkârlar arasında takas yapılmasıyla başlamıştır.

KALKOLİTİK ÇAĞ ( MADEN ÇAĞI )

Bu dönemde tarım yerleşmeleri büyüdü. Daha çok hayvan beslendi. Köylerin etrafı surlarla çevrildi, köyler büyüyerek kentlere dönüştü. Devletler ortaya çıktı. Bu dönemin en önemli özelliği devletler arası sıkı ve iyi örgütlü ticari ilişkilerin ortaya çıkması oldu. Maden işleme, tarım, el aletleri ve silahlarda gelişme oldu. Silahların gelişmesiyle askerî açıdan güçlü imparatorluklar kuruldu. Gelişen tarım, hayvancılık ve ticaret toplumun sosyal yapısındaki değişimleri hızlandırdı. Bunun sonucunda değişik meslekler (yöneticilik, çiftçilik, zanaatkârlık vb.) ortaya çıktı.

COĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder