8 Mart 2009 Pazar

Gelecekte Nüfus ve Yerleşme LİSE 12.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 4.SINIF

Gelecekte Nüfus ve Yerleşme LİSE 12.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 4.SINIF
Şehirleşme olgusu insanlık tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. Tarihsel olarak
Şehirleşme, sanayileşme ile birlikte farklı bir gelişme seyri izlemiştir. Bu nedenle şehirleşme olayı incelenirken temel alınacak faktör sanayileşmedir.
Sanayileşmede yaşanan hızlı gelişmeyle birlikte şehirleşme çok hızlı bir ivme kazanarak ciddi bir değişim ve dönüşüm geçirmeye başlamıştır. Günümüzde dünya nüfusunun yarısı şehirlerde, bu nüfusun yaklaşık olarak % 5’i, nüfusu 10 milyon’u aşan büyük şehirlerde yaşamaktadır. Gelişmiş ülkelerde şehirleşme oranı % 80′lere yaklaşırken Güney Amerika” da bu oran % 70 civarındadır. Şehirle nüfus oranının en az olduğu Afrika kıtasında bile şehirlerde yaşayanların oranının önümüzdeki yıllarda toplam nüfusun % 50″sine ulaşması beklenmektedir.

1960′ta 1 milyar insan şehirlerde yaşarken bu sayı 1985′te 2 milyara, 2002′de 3 milyara ulaşmış, 2030′da ise 5 milyara ulaşması yani dünya nüfusunun % 60 ‘ı olması beklenmektedir.
Az gelişmiş ülkelerde her yıl şehir nüfusuna 60 milyon kişi eklenmektedir. Bu da şehirlerin nüfusuna her yıl İngiltere nüfusu kadar insanın eklenmesi demektir. Dünyada 1950 yılında nüfusu 10 milyonu aşan tek şehir Newyork’tu. 2015 yılında mega (metropol) şehir sayısının 26′ yi bulması beklenmekte, bunların % 80-90′ının da gelişmekte olan ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Şu anda nüfus sayısı bakımından dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Tokyo’nun nüfusunun 2015′te 27,2 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. Dakar, Mumbai (Bombay), Sau Paulo, Delhi ve Meksiko City’nin de nüfuslarının 20 milyonu geçeceği belirtilmektedir.COĞRAFYA 12 DERS KİTABI ETKİNLİKLERİ
COĞRAFYA 12 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 12.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 12.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 12.SINIF ÖDEVİ
LİSE 4 COĞRAFYA
COĞRAFYA LİSE 4.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 4.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder