8 Mart 2009 Pazar

Heyelanlar LİSE 12.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 4.SINIF

Heyelanlar LİSE 12.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 4.SINIF
Heyelanlar, yeryüzünde çok yaygın olarak görülen ve sık aralıklarla meydana gelen bir kütle hareketidir. Heyelanlara bağlı olarak ağaçlar ve bitkiler, toprak tabakası ve anakaya ile birlikte yerinden sökülerek yamaç aşağı taşınır.
Heyelanı Etkileyen Faktörler :
1. Jeomorfolojik Özellikler
a)Eğim b)Yerşekli
2.Yer Çekimi
3.Suya doygunluk(Yer Altı ve Yer Üstü Sularının Etkileri,Klimatlojik Etkiler)
4.Yanlış Arazi Kullanımı
a)Yanlış Yerleşimlerin Etkisi b)Yol,tünel,köprü yapımı
c)Maden ocağı açma
5.Tabakaların Uzanışı
6.Kayaç Türü(Jeolojik yapı,topraktaki killi yapı,kayaçların aşınması ve çözülmesi)
7.Doğal Afetler(Depremler,Volkanik Olaylar,Akarsuların Yamaçların Alt Kısmını Aşındırması)
8.Bitki Örtüsünün Tahrip Edilmesi
Heyelan Olayının Etkileri:
1.Bitki örtüsünün özelliği bozulur.
2.Bağ, bahçe ve tarla gibi tarım alanlarındaki verimli topraklar, heyelanla taşınan verimsiz materyalle örtülür.
3.Tarımsal hasar ve toprak kaybı olur.
4.Doğal hayat kesintiye uğrar
5.Bazı canlılar yok olur
6.Heyelan set gölleri oluşur.(ülkemizde Tortum ve Sera göllerinin oluşumu)
7.Akarsuların yatağı değişir.Sel felaketleri meydana gelebilir.
8.Can ve mal kayıpları meydana gelir.

COĞRAFYA 12 DERS KİTABI ETKİNLİKLERİ
COĞRAFYA 12 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 12.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 12.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 12.SINIF ÖDEVİ
LİSE 4 COĞRAFYA
COĞRAFYA LİSE 4.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 4.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder