8 Mart 2009 Pazar

KITALARIN NÜFUSLARI NEDEN FARKLIDIR? LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 2.SINIF

KITALARIN NÜFUSLARI NEDEN FARKLIDIR? LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 2.SINIF

1750-2005 yıllan arasında kıtalara göre nüfus dağılış miktarları (milyon kişi)

YıllarKıta Adı
Afrika

Asya

AvrupaAmerikaOkyanusyaDünya (Toplam)

1750

106

502

163

18

2

791

1800

107

635

203

31

2

978

1850

111

809

276

64

2

1262

1900

133

947

408

156

6

1650

1950

221

1402

547

339

13

2522

1960

276

1628

661

439

16

3020

1970

377

2050

720

532

19

3698

1980

492

2518

778

628

23

4439

1990

657

3018

798

769

27

5269

2000

811

3554

809

853

31

6059

2005

897

3800

805

875

33

6410

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, nüfusun kıtalara dengeli dağılmadığı ve 1750-1950 yılları arasında en önemli nüfus artışlarının Asya ve Avrupa kıtalarında gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde Asya Kıtası’ndaki hızlı nüfus artışının nedeni, yüksek doğum oranıdır. Avrupa Kıtası’ndaki artış ise Sanayi Devrimi’nden sonra insanların yaşam düzeylerinin yükselmesi sonucu gerçekleşmiştir.

Dünya nüfusu, son elli yılda gerek sayı gerekse alansal dağılış bakımından çok önemli değişimler göstermiştir.
Bu dönemde en fazla nüfus Asya ve Avrupa kıtalarında toplanmıştır. 1950-2000 yılları arasında tüm kıtalardaki hızlı nüfus artışının temel nedeni, insanların yaşam düzeylerinin yükselmesidir.
Asya Kıtası’nın nüfusu son 50 yıl içinde iki katına çıkmıştır. Asya 3,8 milyar ile dünya nüfusunun % 50’sinden fazlasına sahiptir. Avrupa’daki nüfus artış hızı Asya’daki kadar değildir. Bunun nedeni doğum oranlarındaki hızlı azalmadır.
Afrika Kıtası’nda da hızlı bir nüfus artışı gerçekleşmiştir. Bu kıtadaki nüfus artışının nedeni yüksek doğum oranıdır. Afrika’nın nüfusu doğurganlığın yüksek olması nedeniyle 2000 yılında Avrupa nüfusunu geçmiştir.
Amerika Kıtası’ndaki nüfus artışının nedeni ise Güney Amerika ülkelerinde doğum oranının fazla olması ve kıta geneline yapılan göçlerdir.

COĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder