10 Mart 2009 Salı

KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ LİSE 11.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 3.SINIF

KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ LİSE 11.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 3.SINIF

Maddi (Somut) unsurlar: Coğrafi konum, Simgeler, Doğal ortam özellikleri, Su
özellikleri, Toprak özellikleri, İklim özellikleri

Manevi (Soyut) unsurlar: Din ve inançlar, Ahlak kuralları, Örf ve adetler,Dünya
görüşü, Komşu kültürler,Hukuk kuralları

* Kültürel coğrafya ülkelerin ve bölgelerin alışkanlık ve geleneklerinin, yeme
içme, giyim kuşam, müzik, mimari, din ve dil gibi özelliklerini yani
kültürlerini inceler.

Kültür;bir toplumun ortak yaşam tarzı yaşam tarzı hâline gelen değerler
bütünüdür.

*** Kültür dinamiktir. Her nesil miras olarak devraldığı kültürü değiştirir ve
geliştirir. Bir kültürün doğduğu yere o kültürün “kaynak alanı” yani “kültür
ocağı” denir.
TÜRK KÜLTÜRÜ

Çok geniş alanlara yayılmış Türk kültürü dünyanın en eski kültürlerinden
biridir.

***Türk kültürü Orta Asya’da ortaya çıkmıştır.

***Türk kültürünün ortaya çıktığı Orta Asya ÇİN , TİBET VE HİNT kültürlerine
komşudur.Bu kültürleri hem etkilemiş; hem de bu kültürlerden etkilenmiştir.

***Türklerin yaptıkları göçler sonucu Türk kültürü çok geniş alanlara
yayılmıştır.

***Türkler Anadolu’ya geldiklerinde İRAN-PERS ve YUNAN kültürleri ile komşu hale
gelmişlerdir. Bu kültürleri hem etkilemiş; hem de bu kültürlerden
etkilenmiştir.Bu etkileşim kültürümüzün ve diğer kültürlerin daha da
zenginleşmesini sağlamıştır.

***Türk Kültüründe Önemli Olan Yönler: Atı iyi
kullanmaları,kervansaray,han,hamam,cami,medrese,imaret,çeşme gibi tarihi
eserlerdir.Bu eserlerin örneklerini Çin-Moğolistan’dan başlayarak Bosna-Hersek
ve Macaristan’a kadar uzanan alanda görmek mümkündür.

***Türklerin farklı kültür bölgelerine komşu olmaları,Türk göçleri,Türklerin
İslamiyet’i seçmesi ve Türklerin daha önceki inançları Türk kültürünün
gelişimini ve geniş alanlara yayılmasını sağlamıştır.

***Türk devlet sistemi,Türk hukuk sistemi ve Türk askeri sistemi tüm diğer dünya
kültür ve uygarlıklarını etkilemiştir.İlk kumaşı kullanan, ilk kağıt parayı
basan , atı ilk evcilleştiren ,şehirler kuran ve modern tarım yöntemleri
kullanan modern tarım yöntemleri kullanan kültür Türk Kültürüdür. Türk kültürü
farklı kültürlere ve inançlara sahip, farklı dilleri konuşan birçok milleti aynı
bayrak altında ve büyük bir hoşgörü çerçevesinde, sevgi ve saygı hudutları
içinde yaşatabilmiş yegane kültürdür.

COĞRAFYA 11 DERS KİTABI
COĞRAFYA 11 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 11.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 11.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 11.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 3.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 3.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder