9 Mart 2009 Pazartesi

Nüfus Tahminleri Neden Nüfus Projeksiyonları? LİSE 12.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 4.SINIF

Nüfus Tahminleri Neden Nüfus Projeksiyonları? LİSE 12.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 4.SINIF
İnsanlar, günlük yaşantılarında ileriye dönük değişik planlar yaparlar. Yaptıkları bu planlara bağlı olarak da ileride neler yapmaları gerektiği konusunda çalışmalarda bulunurlar. Örneğin, genç bir kişi önce eğitimini tamamlamayı sonra bir iş sahibi olmayı düşünebilir. Buna benzer olarak bir fabrikanın mevcut üretim ve kapasitesini tespit ederek daha sonraki yıllarda ne kadar üretim yapabileceği konusunda ileriye dönük planlar yapılabilir.

Neden Nüfus Projeksiyonları? COĞRAFYA 12 LİSE 4.SINIF
Nüfus projeksiyonları, sosyal ve ekonomik politikaları yansıtan aynı zamanda sektörler için gerekli olan üretici ve tüketici kitlenin tespitinde yardımcı bir araç niteliğini taşımaktadır . Nüfus projeksiyonu ile; doğum, ölüm ve göç hareketlerinin ilerideki eğilimleri ile ilgili belli varsayımlara dayanarak nüfusun gelecekteki durumu hakkında tahminler yapılabilir. Nüfus projeksiyonları bölge, il veya daha küçük yerleşmeler bazında farklı boyutlarda hazırlanabilir.
Nüfus tahmin ve projeksiyonlarının dayandıkları yöntemler birbirlerinden etkilenmektedir. Demografik unsurlara göre yapılan nüfus projeksiyonları ile ekonomik nüfus projeksiyonları birbirleriyle karşılıklı ilişki içindedirler. Sosyal ve ekonomik gelişmeler, demografik değişkenler (doğurganlık, ölüm ve göçler)üzerinde etkili olmaktadır. Özellikle ekonomik kalkınma demografik değişkenler üzerinde daha fazla etkili olmaktadır. Örneğin; sanayinin belli merkezlerde artarak yoğunlaşması, inşaat sektöründeki yatırımların o merkezlerde artması, nüfusun bu merkezlere göç etmesine neden olmakta, dolayısıyla bu durum, nüfusun mekânsal dağılımını etkilemektedir.

Özel sektörün ve kamu kesiminin sunduğu sağlık hizmetlerinin artırılmasıyla bebek ve yetişkin Ölümleri azalmaktadır. Özellikle kadınların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, aile planlaması yöntemlerinin kullanılmasını artırarak doğurganlıklarını etkilemektedir. Böylece nüfus artış hızı da azalmaktadır. Ailelerin yaşadıkları ekonomik ve sosyal çevre de ailelerin davranışlarında etkili olmakta, şehirlerde yaşayan kadınlarda doğurganlık anlayışı kırda yaşayanlara göre farklılık arz etmektedir. Bu nedenlerden dolayı, ekonomik ve sosyal alanlarda meydana gelen değişikliklerin demografik modele yansıtılması gerekmekte veya demografik unsurlara göre yapılan nüfus projeksiyonlarının ekonomik modelin sonuçlarına göre revize edilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizde nüfus projeksiyonların temel veri kaynaklarını nüfus sayımları ve demografik araştırmalar oluşturmaktadır. Nüfus sayımlarından, nüfus tahminlerine esas teşkil etmek üzere sayım yılındaki cinsiyete göre yaş grupları itibariyle nüfus verileri alınmaktadır. Doğurganlık, yaşa Özel doğum oranları bebek ölüm oranlan ile ilgili veriler doğrudan demografik araştırmalardan alınmaktadır. Ayrıca, bu tür verilerin doğrudan temin edilemediği durumlarda ise; toplam doğurganlık oranlarını, bebek ölüm oranlarını, ortalama doğan ve yaşayan çocuk sayılarını ve son bir yıl içindeki doğumlara ait verileri kullanarak hesaplama imkânı bulunmaktadır.
Türkiye nüfusunda öngörülen değişimler çeşitli nüfus artış hızları da dikkate alınarak yapılmış projeksiyonlarla ortaya konulmuştur. Bununla birlikte bu yöntemle geleceğe yönelik tahminler de yapılabilir. Nitekim yapılacak basit bir projeksiyon hesabı ile tahminleri 2010 ve 2020 yıllarına kadar çıkarmak mümkündür. Buna göre Türkiye’nin nüfusunun 2000 yılında 70 milyona yaklaşacağı tahmin edilmiş ve sayım sonucunda 68,5 milyon olduğu görülmüştür. Türkiye nüfusunun 2010 Yılında 75 milyon civarında, 2020 yılında da ise 90 milyon civarında olacağı tahmin edilmektedir.
Doğurganlık oranının 1995-2000 döneminde %o 24′e kadar düşeceği, ölüm oranlarının da gerileyerek %ol0′dan, %o 5,9′a düşeceği yapılan hesaplarda tahmin edilmiştir. Ancak önceki yıllarda hesaplanan bu oranlar gerçekleşmemiştir. Nüfus artış hızı ve büyüme oranı değişmediği takdirde Türkiye’nin iki katı nüfusa sahip olması için 26 yıl gerekmektedir. Yapılan hesaplamalara göre nüfus, % l’lik artışla 69 yıl, % 2′lik artışla 35 yıl ve % 3′lük artışla 23 yıl sonra iki misline çıkacaktır.
Demografik analizlerde çok uzun dönemli projeksiyonların anlamlı olmadığı bilinmektedir. Çünkü projeksiyonlar, matematiksel formüllerle nüfus konusunda ileriye dönük tahminler yapar. Ancak bu tahminler, normal şartlar göz önüne alınarak yapıldığı için ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik yapılarında meydana gelen değişiklikler nüfus projeksiyonlarında da değişikliklere sebep olacaktır.

COĞRAFYA 12 DERS KİTABI ETKİNLİKLERİ
COĞRAFYA 12 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 12.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 12.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 12.SINIF ÖDEVİ
LİSE 4 COĞRAFYA
COĞRAFYA LİSE 4.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 4.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

1 yorum:

  1. Yeter bitsin artık bu işkenceeğğ!!

    YanıtlaSil