8 Mart 2009 Pazar

Türkiye’de Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

Türkiye’de Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

Çalışma çağındaki nüfus dilimi içinde bulunan ve belirli bir işi olan nüfusa “çalışan nüfus” veya “aktif nüfus” denir. Çalışma çağındaki nüfus dilimi içerisine girdiği hâlde işi olmayan nüfusa da “iş gücüne dahil olmayan” nüfus veya “işsiz nüfus” adı verilmektedir.
Aşağıda verilen grafikleri inceleyerek iş gücüne katılamayanların aktif nüfus içindeki oranının yüksek olmasının nedenlerini söyleyiniz. Ülkemizde kadın ve erkek nüfusun iş gücüne katılım oranlarını karşılaştırınız.
ÜLKEMİZDE İŞ GÜCÜNE KATILANLARIN ORANI % 55 TİR. İŞ GÜCÜNE KATILANLARIN İÇİNDE ERKEKLERİN ORANI (%64) KADINLARDAN FAZLADIR. KADINLARDA İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI DÜŞÜKTÜR. İŞ GÜCÜNE KATILMAYAN NÜFUS İÇERİSİNDE ; ÖĞRENCİLER, EV HANIMLARI, HASTALAR, SAKATLAR, İŞSİZLER, 65 YAŞINDAN ÖNCE EMEKLİ OLANLAR VE ZENGİN OLUP ÇALIŞMA GEREĞİ DUYMAYANLAR YER ALMAKTADIR.

Ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden biri de toplam nüfus içindeki aktif nüfus oranı ve aktif nüfusun faaliyet kollarına göre dağılımıdır. Bu konuda belirleyici olan faaliyet kolları tarım (birincil), sanayi (ikincil) ve hizmet (üçüncül) sektörüdür. Gelişmiş ülkelerde tarım alanında çalışan nüfus oranı azdır. Türkiye’de çalışan nüfusun en fazla olduğu ekonomik faaliyet kolu tarımdır. Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım alanında çalışanların oranı daha fazla iken sanayi ve hizmet sektöründeki gelişmelere paralel olarak azalmaktadır.

COĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder