9 Mart 2009 Pazartesi

Türkiye’yi İlgilendiren Başlıca Sorunlar a.Batı Trakya Sorunu LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI LİSE 4.SINIF

Türkiye’yi İlgilendiren Başlıca Sorunlar a.Batı Trakya Sorunu LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI LİSE 4.SINIF
Batı Trakya sorunu Türkiye’nin dış siyasi ilişkilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle millî, tarihî ve kültürel bağları nedeniyle diğer sorunlardan farklı bir özelliğe sahiptir.
1923′te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’na göre İstanbul’da yaşayan Rumlar ve Batı Trakya’da yaşayan Türkler tüm azınlık haklarından eşit şekilde faydalanacaklardır. Ancak bu antlaşma sürekli olarak Yunanistan lehine işletilmiştir. Yunanistan; Türk azınlığı tam sayısı ile göstermemekte Lozan Antlaşması’nı n bazı maddelerini görmezlikten gelmektedir. Yunanistan buradaki Türk azınlığı, Müslüman azınlık olarak göstermekte dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu azınlık için girişimde bulunamayacağını çeşitli konuşmalar ve belgelerle kabul ettirmeye çalışmaktadır.
Yunanistan’ın Türk azınlığa karşı yaklaşımı Türkiye ile olan ilişkileriyle paralellik göstermektedir. Bunun en güzel Örneği 1930′lu yıllarda başlayan ikili ilişkilerde Yunan hükümetinin Türk ifadesini kullanmış olması ve bu anlayışını 1955 yılına kadar devam ettirmesidir.

1955′ten günümüze doğru gelindiğinde iki ülke arasında ortaya çıkan sorunlar Batı Trakya Türkleri’ne olumsuz etkilemiştir. Batı Trakya Türkleri Yunanistan’dan toprak ve devlet talep etmemekte sadece kendilerine uluslararası anlaşmalarla verilen haklan geri istemektedirler.
Batı Trakya sorunu gündeme geldiği dönemlerde Türkiye, Yunanistan’ın iç işlerine karışmadan barışçıl ve uluslararası anlaşmalara uygun politikalar izlemiştir.

COĞRAFYA 12 DERS KİTABI ETKİNLİKLERİ
COĞRAFYA 12 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 12.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 12.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 12.SINIF ÖDEVİ
LİSE 4 COĞRAFYA
COĞRAFYA LİSE 4.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 4.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder