10 Mart 2009 Salı

YERİN YAPISI VE OLUŞUM SÜRECİ DÜNYAMIZI OLUŞTURAN KATMANLAR LİSE COĞRAFYA 9.SINIF DERS KİTABI LİSE 1.SINIF

YERİN YAPISI VE OLUŞUM SÜRECİ DÜNYAMIZI OLUŞTURAN KATMANLAR LİSE COĞRAFYA 9.SINIF DERS KİTABI LİSE 1.SINIF

Canlı ve cansız varlıklar sürekli bir değişim gösterir. Uzaydaki tüm gök cisimleri de bu değişimden uzak kalamamıştır. Hatta evren bile bu değişimi sürekli yaşamaktadır. Dünya’mız da bu değişimden payını alarak günümüzdeki şekline ve iç yapısına kavuşmuştur. Yer, merkezden dış kabuğa doğru şu katmanlardan oluşur

İç çekirdek (A) çelik gibi sert bir yapıya sahiptir. Dünyanın merkezine kadar uzanır. Sıcaklığı 5000 °C’ tur.

Dış çekirdek (B) yerin 2900 km ile 5120 km derinlikleri arsında yer alır. Akışkan demir ve nikel karışımından meydana gelir.

Manto (C) sıcak ve akışkan bir yapıya sahiptir. Mantonun en dış kısmında yer alan hamurumsu eriyik maddelere magma adı verilir. Magma hareketleri yeryüzünde depremler, volkanizma ve kıt’aların kayması gibi çeşitli olayların yaşanmasını sağlar.

Yer kabuğu (D) yaklaşık 30 km kalınlığındadır. Zamanla soğuduğu için katı hâldedir.

COĞRAFYA 9 DERS KİTABI
COĞRAFYA 9 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 9.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 9.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 9.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 1.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 1.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder