5 Ekim 2009 Pazartesi

İnternet Araştırması SAYFA 168 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI LİSE 4.SINIF

İnternet Araştırması SAYFA 168 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI LİSE 4.SINIF
Aşağıdaki tabloda doğu-batı enerji koridorunda yer alan projeler hakkında bilgi verilmiştir. Siz de diğer projelerle ilgili İnternet araştırması yaparak tabloyu doldurunuz.
Türkiye'yi Enerji Koridoru Yapacak Projeler: Doğu Batı Enerji Koridoru
(Trans-Hazar ve Trans-Kafkasya petrol ve doğal gaz hatları)
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı
Aktau-Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı (Kazak Petrolleri BTC'ye Bağlanacak)
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC)boru hattıyla Azeri petrolü Ceyhan'dan dünya pazarlarına sevk edilmektedir. BTC boru hattı, bununla birlikte Türk boğazlarındaki petrol tankerlerinin transit geçişini azaltarak çevre güvenliğine katkıda bulunmaktadır.
Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı (Şah Deniz Projesi)
Hazar-Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı (Nabucco Projesi)
a.Bakü-Tiflis-Erzurum-Yunanistan-İtalya hattı LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI LİSE 4.SINIF
b.Bakü-Tiflis-Erzurum-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya-Almanya hattı
doğal gazın Orta Avrupa pazarlarına naklini sağlamak için, Türkiye'den çıkıp Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden Avusturya'ya uzanan Nabucco
Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesini sağlayacak çalışmalar sürdürülmektedir. Bu proje, Türkiye ile AB'nin gelecekteki doğal gaz gereksiniminin karşılanmasına büyük katkıda bulunacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder