5 Ekim 2009 Pazartesi

TARIM EKONOMİ İLİŞKİSİ A. HİNDİSTAN HİNDİSTAN'IN FİZİKİ, BEŞERİ, EKONOMİK ÖZELLİKLERİ LİSE 11.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 3.SINIF

TARIM EKONOMİ İLİŞKİSİ A. HİNDİSTAN HİNDİSTAN'IN FİZİKİ, BEŞERİ, EKONOMİK ÖZELLİKLERİ LİSE 11.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 3.SINIF
A. HİNDİSTAN
Topraklarının çoğu Hint Yarımadası üzerinde yer alan Hindistan, yüz ölçümü
olarak dünyanın yedin­ci, nüfus bakımından ise ikinci büyük ülkesidir. Hindistan
topraklarının tamamı Kuzey Yarım Küre'dedir. Doğuda Bengal körfezi,batıda Umman
denizi,güneyde Hint okyanusu ile çevrilidir. Pakistan, Çin,
Nepal,Bhutan,Bangladeş ve Myanmar ile komşudur.
1. Yüzey Şekilleri:Ülkenin kuzeyinde yer yer Himalâya Dağlarının uzantıları
görülür ve en yüksek nokta Nanda Devi Tepesi'dir (7816m).Himalâyalarla, Dekkan
Platosu arasında doğu-batı doğrultusunda uzanan Ganj Ovası bulunur.Ganj
Nehri'nin taşıdığı alüvyonların buradaki çöküntü alanını doldurmasıyla
oluşmuştur.
Hindistan Yarımadası'nın büyük bölümü platolarla kaplıdır. Dekkan adı verilen bu
aşınmış platoyu, kuzey ovalarından Vindiya Dağları ayırır. Platonun batı ve doğu
kıyıları boyunca Gat Dağları uzanır.
Dekkan Platosu;Narmada, Godavari, Mahanadi ve Krisna gibi akarsular tarafından
parçalanmıştır.Platonun kenarlarında delta ovaları ve dar kıyı düzlükleri
bulunur. Kuzeybatıda Tar Çölü'nün de bulunduğu Racastan Bölgesi yer alır.Önemli
akarsuları Ganj, Brahmaputra, Godavari ve Yamuna'dır.
2. İklimi:Hindistan'ın büyük bölümünde muson iklimi egemendir. Ülkede enleme ve
yer şekillerine bağlı olarak sıcaklık ve yağış şartlarında önemli değişik­likler
görülür. Yüksek dağlık alanlarda kış sıcaklık­ları çok düşüktür. Güneye
gidildikçe sıcaklıklar artar. Yaz musonlarının etkisiyle Racastan Bölgesi (çöl)
dışında kalan bütün bölgeler yağışlı geçer. Kuzeydeki Himalâyalar yüksekliği ve
doğu-batı yönündeki uzanışı nedeniyle en fazla yağış alan yerdir. Çerapunçi'de
ortalama yağış miktarı 12.000 mm'yi bulur. Gat Dağlarının denize dönük yamaçları
da bol yağış alan yerlerdendir. Yağışlar yarı­madanın iç kesimlerinde ve
Racastan Bölgesi'inde azalır .
3. Başlıca Bitki Örtüsü:Bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından Hindistan
dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Enlem, yüksek­lik, iklim ve toprak
özelliklerine bağlı olarak Hindistan' da görülen başlıca bitki örtüsü; güneyden
kuzeye doğru tropikal muson ormanları, geniş yapraklı ormanlar, savan­lar, çöl,
kurakçıl bitkiler, iğne yapraklı ormanlar ile yüksek alpin çayırları
şeklindedir.%20'si ormanlardan oluşur.
4. Nüfus:Nüfus bakımından dünyanın ikinci büyük ülkesi olan Hindistan,aynı
zamanda olağanüstü nüfus yoğunluğuna sahiptir.Toplam nüfusu yaklaşık bir
mil­yarı geçer.
Hindistan'da nüfusun dağılımı düzensizdir. Ganj Ovaları, Pencap, Ahmedebad,
Bombay ve Korela Yarımadası'nın güneybatısı gerek tarihî yerleşmeleri barındırma
gerekse tarım ve geniş sulama imkânı dolayısıyla Hindistan'ın en yoğun nüfus­lu
bölgeleridir.
Yıllık nüfus artışı %013,ortalama insane ömrü erkeklerde 63-kadınlarda 65
yıl,şehir nüfus oranı % 20,çalışan nüfus oranı %33'tür.Okuma yazma bilmeyenlarin
oranı %48'dir.
5. Tarım:Hindistan genel olarak bir tarım ülkesidir. Ülke topraklarının yarısı
tarıma uygundur. Kış kurak­lığının tarımsal verimliliği
etkilemektedir.Tarlaların % 30'undan fazlasında yılda birden fazla ürün
yetiştirilmek­tedir.
***Geleneksel(ekstansif) tarım yön­temleri çok yaygın olarak kullanılmaktadırve
verim düşüktür. Tarımsal üretim ülke ihtiyacını karşılayamadığı zaman dışarıdan
tahıl ithal edilmektedir.
Üretim, mevsimine göre iki ekim çevresinde düzen­lenmiştir. Yağışlı bahar ve yaz
mevsiminde tahıl (buğday dışında) pamuk, jüt(hint keneviri), yer fıstığı, çeltik
ve mısır ekilir.Kurak kış mevsiminde ise buğday ve baklagiller veya yağlı
tohumlar yetiştirilir. Bunun yanında turunçgil, elma, armut, mango ve muz da
ülkede yetiştirilen diğer ürünlerdir.
**Ülkenin en önemli tarım ürünü pirinçtir. Çeltik tarımı genelde bol yağış alan
Bengal Havzası'nda yapılır.Dünya pirinç üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada
yer alan Hindistan; Mercimek üre­timiyle dünya birincisidir. Şeker kamışı, tütün
ve pamuk üretimi bakımından dünyanın önde gelen üreticilerindendir. Hindistan'da
jüt, çay, kahve, şeker kamışı,kauçuk,mısır üretimi oldukça fazladır.
Hindistan'ın batı eyaletleri, doğu eyaletlerine göre ekonomik olarak daha
gelişmiş durumdadır.
210 milyonu aşan büyük baş hayvan sayısıyla dünya birincisi olan Hindistan, 180
milyona yaklaşan küçükbaş hayvanla Çin'den sonra dünya ikincisidir. Fakat bu
yüksek hayvan potansiyeline rağmen dinî inanışlar ve düşük verimlilik gibi
nedenlerle yeterli et ve süt üretimi sağlanamamaktadır. Balıkçılık geleneksel
yöntemlerle yapılır fakat balık üretiminda önde gelen ülkelerdendir.
6.Sanayi:Hindistan yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir.
Demir,çinko,manganez,mika,boksit,taşkömürü ve bakır başlıca yeraltı
zengilikleridir.Petrol,doğalgaz ve toryum başlıca yer altı
kaynaklarıdır.Hidroelektrik enerji potansiyeli yüksektir.Nükleer santrallerden
de elektrik enerjisi elde edilmektedir.Elektrik üretiminde en büyük pay termik
santrallere aittir.Başlıca sanayi kolları ;gıda,tekstil,demir-çelik,makine,kimya
ve elektroniktir.Sanayi kuruluşları eski teknoloji ile üretim yapmalarına
rağmen,ucuz iş gücü sayesinde Dünya pazarları ile rekabet
edebilmektedir.Özellikle tekstil üretiminin büyük kısmı ihraç edilmektedir.
7.Ulaşım:Dünya'nın en büyük demiryolu ağlarından birine sahiptir.
Yük ve yolcu taşımacılığının büyük kısmı demiryolları ile
yapılmaktadır.Karayoları yeterince gelişmemiştir.Önemli limanları Kalküta,Bombay
ve Madras'tır.
8. Turizm:Hindistan milli parkları,koruma altına alınan yaban sahaları, tarihi
kalıntılar ve sahilleri ile bol miktarda turist çekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder