16 Kasım 2009 Pazartesi

YENİ BULMACA SAYFA 58 COĞRAFYA 10.SINIF LİSE 2.SINIF ETKİNLİK SAYFA 58 CEVAPLARI

YENİ BULMACA SAYFA 58 COĞRAFYA 10.SINIF LİSE 2.SINIF ETKİNLİK SAYFA 58 CEVAPLARI

KİTAPTAKİ BULMACA İYİ ÇIKMAMIŞ, YANLIŞ BASILMIŞ, DOĞRUSU BURADA


Yatay
3.Osmanlı devletinde ilk kapsamlı nüfus sayımı ASKER ve vergi yükümlülerini belirlemeye yöneliktir.
4.Dünya nüfusundaki 3. sıçrama SANAYİDEVRİMİ ile gerçekleşti.
8.Modern nüfus sayımlarının yapılmasının nedeni nüfusun NİTELİKlerini tespit etmektir
9.İnsanlık tarihi boyunca nüfus bakımından 3 büyük sıçrama yaşanmıştır, İlki yaklaşık 2 milyon yıl Önce insanların ALET YAPIMINI keşfetmesiyle başlamıştır.
10.Modem nüfus sayımlan ilk defa İSKANDİNAV ülkelerinde yapılmıştır
14.Özellikle 1750-1850 yılları arasında gerçekleşen, SANAYİ DEVRİMİ nüfus artışı kadar, nüfusun dağılışını ve demografik Özelliklerini de değiştirdi.
15.Ülkemizde nüfus sayımlarını yapan DİE'nün yeni adının kısaltması TÜİK
16.Bir toplumda beslenme, barınma ve sağlık sorunlarının çözülmesi sonucu çocuk Ölüm oranlarının düşmesi ve ortalama Ömrün uzaması nedeniyle nüfusun beklenenden fazla artması NÜFUS PATLAMASI
17.Belirli bir zamanda, belirli bir alanda yaşayan insan sayısı NÜFUS

Dikey
1.1748'de periyodik olarak modern nüfus sayımının başlandığı ilk ülke İSVEÇ
2.Osmanlı devletinde ilk kapsamlı nüfus sayımı İKİNCİ MAHMUT döneminde 1831 yılında yapılmıştır
5.Dünya nüfusundaki 2. sıçrama yaklaşık 10 bin yıl önce insanların YERLEŞİK hayata geçerek hayvanları evcilleştirmeleri ve tarımla uğraşmalarıyla gerçekleşmiştir.
6.Belirli bir zamanda, bir ülke sınırları içinde kişilere yönelik yapılan demografik, ekonomik, sosyal verilerin toplanması ve bu verilerin değerlendirilmesi işlemi NÜFUS SAYIMI
7.HIZLI nüfus artışı genellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmiştir.
9.Sanayi Devrimi ile birlikte en önemli nüfus artışı ve değişiminin gerçekleştiği kıta AVRUPA
11.Nüfus bilimi DEMOGRAFİ
12.GELİŞMİŞ ülkelerde nüfus artış hızı oldukça düşüktür.
13.Birleşmiş Milletler Nüfus Vakfı'nın kısaltması UNEPA


 COĞRAFYA DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
LİSE 1.SINIF COĞRAFYA 9.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI LİSE BİR COĞRAFYA ETKİNLİKLERİ DERS NOTLARI
LİSE 2.SINIF COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI LİSE İKİ COĞRAFYA ETKİNLİKLERİ DERS NOTLARI
LİSE 3.SINIF COĞRAFYA 11.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI LİSE ÜÇ COĞRAFYA ETKİNLİKLERİ DERS NOTLARI
LİSE 4.SINIF COĞRAFYA 12.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI LİSE DÖRT COĞRAFYA ETKİNLİKLERİ DERS NOTLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder