10 Mart 2009 Salı

Ç. KÜRESEL ORTAM BÖLGELER VE ÜLKELER BÖLGELER NASIL OLUŞTURULUR? LİSE COĞRAFYA 9.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 1.SINIF

Ç. KÜRESEL ORTAM BÖLGELER VE ÜLKELER BÖLGELER NASIL OLUŞTURULUR? LİSE COĞRAFYA 9.SINIF COĞRAFYA DERSİ KİTABI LİSE 1.SINIF

Doğal, beşerî ve ekonomik süreçler insanların yaşam alanlarını farklı bölgelere ayırmıştır. Bu bölgeler dünyanın değişik yerlerinde kendilerine özgü özelliklere sahiptirler. Toplumların yaşam alanları; iklimin etkisine, iç kuvvetlere bağlı etkilere, yer şekillerine, insanların faaliyetlerine ve sahip oldukları kültürel özelliklere bağlı olarak değişir. Bir bölgenin sahip olduğu özellikler onun diğer bölgelerden izole olmasına ya da birçok bölgeyle temasa geçmesine neden olabilir.
Bölgeler doğal, beşerî ve ekonomik özellikleri göz önüne alınarak belli amaçlara göre belirlenir. İklim bölgeleri, nüfus bölgeleri, sanayi bölgesi, liman bölgesi, politik bölgeler gibi.

Bunların dışında zamanla daha büyük politik ve ekonomik amaçlardan yola çıkılarak oluşturulan bölgeler de vardır. Bunlardan biri Türkiye’nin de üye olmak için çalıştığı büyük ekonomik ve politik sınırları olan Avrupa Birliği’dir.

Bölge kavramı, onu kullanan insanlar ve kuruluşların amaçlarına göre de tarif edilmektedir. Günümüz ticaret hayatında, yaşadığımız yerlerde kolayca rastlayabileceğimiz “serbest bölge” kavramı en sık kullanılanlardan biridir. Genel olarak serbest bölgeler; bir ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticarî, malî ve ekonomik alanlara ilişkin hukukî ve idarî düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sanayi ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı yerler olarak tanımlanabilir.

Dünya üzerinde çeşitli ölçütlere uyularak belirlenen bölgeler, birtakım ihtiyaçlar ve özellikler bakımından zamanla değişim, birbirlerine bağımlılık ya da farklılık gösterebilir. Örneğin Avrupa Kıtası sanayileşmiş bir bölge olarak öne çıkarken, Orta Doğu bölgesi sanayileşmiş ancak bir petrol bölgesi olarak dikkati çeker. Böylece Avrupa’nın ileri sanayi ürünlerine Orta Doğu talip olurken, Avrupa bölgesi ise Orta Doğu’nun petrolüne bağımlık gösterir.

BÖLGELER

Doğal (fiziki) özelliklere göre bölgeler
1. Yer şekillerine göre Dağlık Bölgeler
2. İklim tiplerine göre
3. Bitki örtüsüne göre
4. Su özelliklerine göre

Beşeri özelliklere göre bölgeler
1. Nüfus özelliklerine göre
2. Siyasi ve jeopolitik özelliklere göre Avrupa Birliği
3. idarî bölünüşe göre
4. Kültürel özelliklere göre

Ekonomik özelliklere göre bölgeler

1.Tarım bölgeleri
2.Sanayi bölgeleri
3.Maden bölgeleri
Petrol bölgeleri
4.Turizm Bölgeleri

Bölgeler çoğu kez doğal özelliklerine göre gruplandırılırlar. Aynı şekilde kültürel ekonomik ya da politik olarak da gruplandırılabilirler. Bölgeler zaman içinde bazı değişimler geçirerek değişik özellikler kazanabilmektedirler. Dolayısıyla bölge sınırları çizilirken kriter olarak alınan unsurun özellikleri değiştiğinde bölge sınırları da değişebilir.

BÖLGELERİN YAYILIŞI ALANLARINA GÖRE HANGİ ÜLKE NEREDE?

Çeşitli ülkeler, değişik nedenlerle kendi aralarında, sınırları belli alanlarda bölgeler oluştururlar. Bunlar, ekonomik, politik, kültürel, dinî veya güvenlik amacıyla olabilir.

COĞRAFYA 9 DERS KİTABI
COĞRAFYA 9 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 9.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 9.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 9.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 1.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 1.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder