8 Mart 2009 Pazar

Etkinlik ÇALIŞMASI SAYFA 173 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

Etkinlik ÇALIŞMASI SAYFA 173 LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

Yukarıdaki röportajdan ve yakınlarınızdan öğrendiğiniz bilgilerden yararlanarak ülkemizdeki göçün sebeplerini tespit edip itici ve çekici faktörleri aşağıya yazınız.

İTİCİ FAKTÖRLER
HIZLI NÜFUS ARTIŞI
MİRAS YOLUYLA TARIM TOPRAKLARININ BÖLÜNEREK KÜÇÜLMESİ, KÜÇÜK TARIM ARAZİLERİNİN AİLELERİN GEÇİMİNİ SAĞLAYAMAMASI
TARIMDA MAKİNELEŞME SONUCU İNSAN GÜCÜNE DUYULAN İHTİYACIN AZALMASI VE TARIMDA ÇALIŞANLARIN İŞSİZ KALMASI
DOĞAL AFETLER
TERÖR
KIRSAL KESİMDE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YETERİNCE GELİŞMEMİŞ OLMASI
KIRSAL KESİMDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YETERİNCE GELİŞMEMİŞ OLMASI
KIRSAL KESİMDE SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİN YETERİNCE GELİŞMEMİŞ OLMASI
TARIMDA VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ
İŞSİZLİK
KIRSAL KESİMDE GELİRİN DÜŞÜK OLMASI
EROZYONLA TOPRAKLARIN VERİMSİZLEŞMESİ
BARAJ YAPIMI

ÇEKİCİ FAKTÖRLER
KENTLERDE İŞ İMKANLARININ FAZLA OLMASI
KENTLERDE EĞİTİM HİZMETLERİNİN GELİŞMİŞ OLMASI
KENTLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞMİŞ OLMASI
ŞEHRİN SOSYAL İMKANLARININ DAHA FAZLA OLMASI
DAHA İYİ YAŞAYABİLMEK
GELECEK KUŞAKLARA DAHA İYİ İMKANLAR SAĞLAMAK
KENTLERDE YAPILAN İŞLERDE GELİRİN YÜKSEK OLMASI
KÜÇÜK ESNAFIN İŞLERİNİ BÜYÜTMEK İSTEMESİ
DAHA KALİTELİ BİR YAŞAM

COĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder