9 Mart 2009 Pazartesi

MEDENİYETLERİN MERKEZİ TÜRKİYE KONUYA BAŞLARKEN LİSE 11.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 3.SINIF

MEDENİYETLERİN MERKEZİ TÜRKİYE KONUYA BAŞLARKEN LİSE 11.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 3.SINIF

Yandaki haritadan ve atlasınızdan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.Yandaki haritada yeryüzündeki medeniyetlerin kurulduğu Nil Deltası, Mezopotamya, İndus Vadisi, Sarıırmak ve Gökırmak Vadileri görülmektedir. Bu medeniyetlerin buralarda kurulmasının coğrafi nedenlerini tartışınız.

Bu bölgeler orta kuşak içerisinde yer alan iklim şartlarının elverişli olduğu alanlardır.Yine bölgedeki su kaynakları verimli tarım topraklarının oluşmasında ve bölgenin tercih edilmesinde etkili olmuştur.Yine konum özellikleri itibariyle çevrelerine göre geçiş noktaları olmaları yada daha uygun yaşam koşulları barındırmaları bu bölgeleri cazip hale getirmiştir.

2.Dünya fiziki haritasına bakarak bu bölgelerin benzer ve farklı yönlerinin neler olduğunu söyleyiniz.

Benzer özellikler yer şekilleri bakımından tarım yapılabilecek düzlük bir saha olmaları akarsu kenarları boyunca yada vadi kenarlarına kurulmaları ortak özellik olarak gösterilebilir.Denize kıyı bölgelerinin bulunması da benzer bir özelliktir.

Farklı özellikler iklimsel özelliklerde değişiklikler görülebilir.İndus ganj Sarı ırmak bölgeleri ile Nil ve Mezopotamya bölgeleri iklim özellikleri bakımından farklılık barındırır.

3.Tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş olan ülkemiz,Norveç’in coğrafi konumuna sahip olsaydı Türkiye’de bu kadar medeniyet gelişir miydi? Nedenlerini tartışınız.

Türkiye’nin konumu Norveç in coğrafi konumu günümüzdeki kadar medeniyetler gelişmezdi. Norveç kutba yakın iklim şartları ve toprak özelliklerinin çok fazla elverişli olmadığı önemli kavşak noktası olmayan gerek matematik gerekse özel konum özellikleri bakımından daha olumsuz koşullara sahip bir ülkedir.

COĞRAFYA 11 DERS KİTABI
COĞRAFYA 11 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 11.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 11.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 11.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 3.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 3.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder