8 Mart 2009 Pazar

TÜRKİYE’DE YERLEŞME TİPLERİ Kır Yerleşmeleri Köy Yerleşmesi LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

TÜRKİYE’DE YERLEŞME TİPLERİ Kır Yerleşmeleri Köy Yerleşmesi LİSE 10.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 2.SINIF

Yerleşmeler kır ve şehir yerleşmeleri olmak üzere iki grupta toplanır.

1. Kır Yerleşmeleri

Kır yerleşmeleri, ekonomik fonksiyonu ekim-dikim ve hayvancılık olan yerleşmelerdir. Köy ve köy altı yerleşmeleri olarak iki gruba ayrılmaktadır.
İnsanların geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığı yerleşmelere kırsal yerleşme denir.
Genel olarak nüfusları küçük nüfusu 10.000′in altında olan, genel olarak köy ve köy altı yerleşmelerden oluşan ve geçimlerin kaynaklarında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin birlikte yapıldığı ya da ön plana çıktığı yerleşmelere denir. Kırsal yerleşmelerin bazılarında yerleşik hayat tarzı (köy gibi), bazılarında konar - göçerlik veya yaylacılık gibi yarı yerleşik tarz görülür.

Kır yerleşmelerin ortak özellikleri:
Nüfus sayıları ve yoğunlukları azdır.
Ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanır.
Yayıldıkları alanlar dardır.
Sosyal dayanışma ve işbirliği kuvvetlidir.
Sınırları ve ortak malları vardır.
Bazıları geçici yerleşmeler olup, özel mülkiyet olanları vardır.
Köylerde mesleki faklılık az ve etnik yapı bakımından sade yapıdadır.

Kırsal yerleşmeler köy ve köy altı yerleşmeleri olarak iki gruba ayrılır.

a. Köy Yerleşmesi
Cami, okul, otlak, yayla, orman gibi ortak yaşam alanları bulunan, toplu ve dağınık biçimdeki meskenlerden oluşan, bağ, bahçe ve tarla gibi yerlerde tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü yerleşmelere köy denir. Köylerin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köylerde genel olarak çevredeki doğal yapı malzemeleri (taş, ahşap, kerpiç)kullanılarak evler yapılır.

Tanımından da anlaşılacağı gibi köyde yerleşik yaşam söz konusudur. İnsan yaşamı aşağı yukarı tümüyle toprağa bağlıdır. Hayvancılık, ormancılık, avcılık, balıkçılık ve el sanatları, tarımın başlıca yardımcı kollarıdır. Nüfus da genelde 2000′nin altındadır. Bir yerleşim biriminin köy kabul edilebilmesi için devletin onayı gereklidir. Sadece nüfus büyüklüğü köy statüsüne geçmek için yeterli değildir. Bunun için köyün tanımında belirtilen şartlar yanında güvenlik, ulaşım, doğal çevre, içme suyu durumu gibi birtakım faktörlerde dikkate alınmaktadır.

Köylerin ortak özellikleri;
Nüfusları azdır ve kapladıkları alanlar küçüktür.
İdari bakımdan muhtarlıktır.
Sınırları ve ortak malları vardır.
Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
İşbirliği ve sosyal dayanışma kuvvetlidir.

COĞRAFYA 10 DERS KİTABI
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder